Juniorkommittén

Juniorkommittén arbetar för Sjöbo GK´s juniorer.

Medlemmar

 

Christer Hjälm Ordförande
Andreas Wistrand Pro/Tränare
Camilla Jungbeck Sekreterare
Magnus Jönsson  
Matthias Collowin  
Jessica Collowin  
Ann-Marie Ekstrand  
Tomas Jarl  
Richard Rosberg  
Mats Bernsvall  
Denis Andersson