Flaggplacering

Vi har bytt till nya greenflaggor. Flaggorna har nu tre olika färger, beroende på placeringen på green.

Flaggorna är placerade enligt denna principen:

Röd flagga = greenens främre del

Gul flagga = greenens mitt

Vit flagga = greenens bakre del