Lokala regler

Nedan följer en uppdaterad version av våra lokala regler. En utskriftsvänlig version hittar du längst ner.

LOKALA REGLER 2022 SJÖBO GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i entrén och på anslagstavlorna vid tee 1 och 10 och på hemsidan (www.sjobogk.com).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Green (Regel 13)

a) Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • spelaren,
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

2. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Onormalt banförhållande

 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 • Stora eller hårda myrstackar på banan.

b) Oflyttbara tillverkade föremål

 • Avståndsmarkeringar som visar avstånd till green.
 • Bollskydd framför trädstammar på hål 8 och hål 18.
 • Vildsvinsstängsel.

c) Oflyttbart tillverkat föremål med droppruta

Belagd väg mellan greenområde och klubbhus på hål 18 är ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF).
Om en spelares boll passerar och stannar bortom gräsgränsen bakom greenområdet på hål 18 är bollen i ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF) som tillika är en spelförbudszon.
Spelaren har då följande två val:

 • Utan plikt droppa i droppzonen snett vänster om green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 • Med ett slags plikt ta lättnad med slag och distans.

3. Begränsningar i att använda speciell utrustning

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

 • Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

Beslutade av Sjöbo GK:s styrelse 2022-04-12