Lokala regler

Nedan följer en uppdaterad version av våra lokala regler. En utskriftsvänlig version hittar du längst ner.

LOKALA REGLER 2019 FÖR SJÖBO GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i entrén och på anslagstavlorna vid tee 1 och 10.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 1. a) Oflyttbart tillverkat föremål med droppruta

Belagd väg mellan greenområde och klubbhus på hål 18 är ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF). Om en spelares boll ligger på detta OTF - eller om detta OTF påverkar spelarens stans eller området för hens avsedda sving – får spelaren:

 • •Ta lättnad med slag och distans enligt Regel 17.1d(1) och lägga till ett slags plikt, eller
 • •Droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen snett höger om green utan plikt. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3. 
 • •Spelaren får inte ta lättnad enligt Reglerna 16.1b
 1. b) Onormalt banförhållande
 2. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 3. Stora eller hårda myrstackar på banan.
 1. c) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Avståndsmarkeringar som visar avstånd till green.
 3. Bollskydd framför trädstammar på hål 8 och hål 18.
 4. Vildsvinsstängsel.
 1. Övning (Regel 5)
  Övning är tillåten på därför avsedda områden.

Sjöbo Golfklubb 20190318