Lokala regler

Nedan följer en uppdaterad version av våra lokala regler. En utskriftsvänlig version hittar du längst ner.

LOKALA REGLER 2021 FÖR SJÖBO GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i entrén och på anslagstavlorna vid tee 1 och 10.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Oflyttbart tillverkat föremål med droppruta

Belagd väg mellan greenområde och klubbhus på hål 18 är ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF).

Om en spelares boll passerar och stannar bortom gräsgränsen bakom greenområdet på hål 18 är bollen i ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF) som tillika är en spelförbudszon.  

Spelaren har då följande två val:

 • Utan plikt droppa i droppzonen snett vänster om green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
 • Med ett slags plikt ta lättnad med slag och distans.

b) Onormalt banförhållande

 1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 2. Stora eller hårda myrstackar på banan.

c) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsmarkeringar som visar avstånd till green.
 2. Bollskydd framför trädstammar på hål 8 och hål 18.
 3. Vildsvinsstängsel.
 1. Övning (Regel 5)
  Övning är tillåten på därför avsedda områden.
 1. Green (Regel 13) 

Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green. 

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar: 

 • spelaren, 
 • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller 
 • ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort) 

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger. 

Sjöbo Golfklubb 20210322