Lokala regler

Nedan följer en uppdaterad version av våra lokala regler. En utskriftsvänlig version hittar du längst ner.

LOKALA REGLER 2018-04-24

Onormala markförhållanden….. (Regel 25-1)
Skador i bunker orsakade av rinnande vatten.
Myrstackar.

Flyttbara hindrande föremål …..(Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål…..(Regel 24-2)

  • Alla plattor som visar avstånd till green.
  • Bollskydd framför trädstammar på hål 8 och hål 18.
  • Alla Vildsvinstängsel.

Oflyttbart hindrande föremål med droppruta ….. (Regel 24-2)

Belagd väg mellan greenområde och klubbhus på hål 18 är ett oflyttbart hindrande föremål (OHF).

Om en spelares boll ligger på detta OHF - eller om detta OHF påverkar spelarens stans eller området

för hens avsedda sving – måste spelaren utan plikt droppa en boll i dropprutan snett höger om green.

(För regler kring droppning i droppruta se ”Regler för Golfspel” sid 146-147)

Boll som oavsiktligt rubbas på green …..(Regel 18-2)

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustningar.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare …..(Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet mm), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Övning …..(Regel 7)

Övning är tillåten på därför avsedda områden.

Plikt för brott mot lokal regel

Matchspel - Förlust av hålet

Slagspel – 2 slag

Brott mot 14-3 - 2 slags plikt resp hålförlust vid första överträdelsen och DQ vid andra överträdelsen.

Övrigt

Tillfälliga lokala regler anslås på klubbens officiella anslagstavla samt på anslagstavla vid tee hål 1 respektive tee hål 10.