Slopekalkylator

Inför säsongstarten ändrar vi teemarkeringarna till hektometer. Det innebär att din utslagsplats markeras med siffror istället för färg. Se schemat nedan.

Fd tee Ny tee Banlängd i m  
Svart 64 6438  
Vit 60 5961  
Gul 56 5643  
Blå 52 5243  
Röd 48 4777  
Orange 44 4398  

 

Härunder hittar du de nya slopetabellerna. Banlängderna är justerade något, så en liten ändring kan det innebära i ditt spelhandicap.