Medlemskap och avgifter

Här presenterar vi våra olika medlemskapsformer och avgifter för medlemskap. Hoppas du hittar någon som passar dig. Har du frågor är du välkommen att kontakta kansliet.

Medlemsansökan finns längst ner på sidan. Ingen inträdesavgift. Går även bra att använda autogiro.

Medlemsavgifter 2018 

 

Medlemskapstyp

Ålder

Årsavgift

Autogiro/10 mån

Senior med hyrd spelrätt

81 år o äldre 5500 kr  

Senior med spelrätt

81 år o äldre 4500 kr  

Senior med hyrd spelrätt

31-80 år 6300 kr  

Senior med spelrätt

31-80 år 5300 kr  

Senior

22-30 2900 kr  

Junior

19-21 2200 kr  

Junior hcp <36,0

13-18 800 kr  

Junior hcp >36

13-18 200  

Junior

12 år och yngre 200 kr  

Greenfeemedlem Senior

22 år och äldre 1450 kr  

Greenfeemedlem Junior

21 år och yngre 500 kr  

Provmedlem År 1 - Ny i golfen

22 år och äldre 2995 kr  

Provmedlem År 2 - Ny i golfen

22 år och äldre 3995 kr  

Provmedlem År 3 - Ny i golfen

22 år och äldre 4995 kr  

Provmedlem med off hcp

22 år och äldre 4995 kr  

Passiv Senior

22 år och äldre 900 kr  

Passiv Junior

21 år och yngre 300 kr  

 

Fullvärdig medlem - med hyrd spelrätt

Du spelar hela året utan att betala greenfee.

Du har rätt att spela på sydpoolengreenfee på andra banor.

Fullvärdig medlem - med spelrätt

Du spelar hela året utan att betala greenfee.

Du har rätt att spela på sydpoolengreenfee på andra banor.

Du betalar en reducerad årsavgift eftersom du äger en spelrätt.

Greenfeemedlem

Du betalar Sydpoolen-greenfee varje gång du spelar på hemmabanan.

På andra banor betalar du deras ordinarie greenfee, ej Sydpoolen.

Provmedlem År 1 -

Ny i golfen

Du får medlemskap i 12 månader och Grönt kort-kurs. 2995 kr

Erlagd avgift avgår på spelrätten om Du väljer att bli fullvärdig medlem inom 12 månader!

Provmedlem År 2 - 

Ny i golfen

1 års medlemskap + träning under hela säsongen, 16 tillfällen. 3995 kr

Provmedlem År 3 - 

Tredje-års medlem

1 års medlemskap + träning vid 2*5 tillfällen under säsongen. 4995 kr

Provmedlem med off hcp

 

Du är erfaren golfare och kan vara provmedlem under ett år. Du betalar 4995 kr.

Inga andra avgifter under provåret.

Väljer du att betala via autogiro betalar du 515 kr/ månad vid 10 tillfällen.

Passiv medlem

 

Du är medlem i klubben men har inte rätt att spela.