Golf & Corona

Är du inte helt frisk bör du stanna hemma - med respekt för virusets framfart är detta det allra viktigaste rådet. Vi vidtar åtgärder som SGF rekommenderar och anpassar dem efter våra förutsättningar. Viktigt att du som medlem eller gäst tar del av infon nedan. Om vi hjälps åt kan vi förhoppningsvis fortsätta spela golf.

Vi följer Svenska Golfförbundets rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Rekommendationer från den 1 juli:

SGF's rekommendationer är att vi får arrangera tävlingar, dock med kvarvarande allmänna restriktioner såsom att undvika stora folksamlingar, stanna hemma om du är sjuk och att vara noga med att tvätta eller sprita händerna.

Läs mer om SGF's riktlinjer för golfspelaren här >>.

FHM's "Anpassning av smittskyddsåtgärder från den 1 juli" finner du här >>.

Från SGF finns "Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor gällande från den 1 juli" att läsa här >>.

I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet. Fortfarande gäller minst 1 meters avstånd mellan sällskap. 

För tävlingar på klubbnivå:

Vi öppnar upp för klubbtävlingar enligt tävlingsprogrammet som du hittar på Min Golf/tävlingar på hemsidan. Klicka här >>.

För veckoåterkommande aktiviteter såsom seniorgolf, herrgolf och lördagsgolfen

Anmälan sker som tidigare i Min Golf. Starttiderna publiceras enligt info om respektive tävling. Resultat registreras och hcp överförs.

Tillfälliga lokala föreskrifter från SGF gäller upphör att gälla!

Bunkerkrattor - du SKA kratta efter dig i bunker. Ingen lättnad!

Flaggstången - kan stå kvar i hålet när du puttar enligt reglerna från 2019.

Det finns nu en liten kopp fastsatt på flaggstången som gör att bollen följer med upp när du lyfter flaggan, likt det som finns på puttinggreenen. Var rädd om hålkanterna!

Allmänna föreskrifter - dessa gäller fortfarande:

Att förhindra smittspridning - små sinsatser som gör skillnad

Är du inte helt frisk bör du stanna hemma.

Det är viktigt att du tvättar händerna när du kommer in i klubbhuset.

Var noga med att hålla ca 2 m's avstånd till varandra.

Vi ser gärna att du ankomstregistrerar dig via telefonen, ex OnTag och Min Golf Bokning.

Du kan använda digitala scorekort, som dessutom gör det enkelt att registrera rundan.

I kansli o shop begränsar vi antalet samtida besökare till 3 personer.

Större samlingar sker utomhus.

Vid händelse av åska, ffa under tävling och spelavbrott, ska du i möjligaste mån gå till din bil. Undvik stora samlingar i klubbhuset.

För dig som är gäst på klubben

  • Förbetala gärna greenfee via Min Golf eller betala i terminalen i entrén
  • Använder du Golfhäftet? Checka in via Golfhäftets app.
  • Om du betalar via Swish ange ditt golf-id o starttid. Ange även nr på ditt Golfhäfte.

Var rädd om dig!