Golf & Corona

Är du inte helt frisk bör du stanna hemma - med respekt för virusets framfart är detta det allra viktigaste rådet. Vi vidtar åtgärder som SGF rekommenderar och anpassar dem efter våra förutsättningar. Viktigt att du som medlem eller gäst tar del av infon nedan. Om vi hjälps åt kan vi förhoppningsvis fortsätta spela golf.

Vi följer Svenska Golfförbundets rekommendationer för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Rekommendationer från den 1 juni:

SGF's rekommendationer är nu att vi får arrangera tävlingar, dock med kvarvarande allmänna restriktioner såsom att undvika stora folksamlingar, stanna hemma om du är sjuk och att vara noga med att tvätta eller sprita händerna.

Läs mer om SGF's nya riktlinjer här>>.

För tävlingar på klubbnivå:

Vi öppnar upp för klubbtävlingar enligt tävlingsprogrammet som du hittar på Min Golf/tävlingar på hemsidan. Klicka här >>.

För veckoåterkommande aktiviteter såsom seniorgolf, herrgolf och lördagsgolfen

Anmälan sker som tidigare i Min Golf. Starttiderna publiceras enligt info om respektive tävling. Resultat registreras och hcp överförs.

Tillfälliga lokala föreskrifter från SGF gäller upphör att gälla!

Bunkerkrattor - du skall kratta efter dig i bunker. Ingen lättnad!

Flaggstången - kan stå kvar i hålet när du puttar enligt reglerna från 2019.

Det finns nu en liten kopp fastsatt på flaggstången som gör att bollen följer med upp när du lyfter flaggan, likt det som finns på puttinggreenen. Var rädd om hålkanterna!

Allmänna föreskrifter - dessa gäller fortfarande:

Att förhindra smittspridning - små sinsatser som gör skillnad

Är du inte helt frisk bör du stanna hemma.

Det är viktigt att du tvättar händerna när du kommer in i klubbhuset.

Var noga med att hålla ca 2 m's avstånd till varandra.

Skaka hand och kramas gör vi inte just nu, men däremot så tycker vi att man ska titta varandra i ögonen och le mycket i dessa tuffa tider.

Vi ser gärna att du ankomstregistrerar dig via telefonen, ex OnTag och Min Golf Bokning.

Du kan använda digitala scorekort, som dessutom gör det enkelt att registrera rundan.

I kansli o shop begränsar vi antalet samtida besökare till 3 personer.

Större samlingar sker utomhus.

För dig som är gäst på klubben

 • Förbetala gärna greenfee via Min Golf eller betala i terminalen i entrén
 • Använder du Golfhäftet? Checka in via Golfhäftets app.
 • Om du betalar via Swish ange ditt golf-id o starttid. Ange även nr på ditt Golfhäfte.

Var rädd om dig!

Folkhälsomyndighetens information till idrottsföreningar

Folkhälsomyndigheten har nedanstående information till Riksidrottsförbundet:

Du kan läsa Folkhälsomyndighetens rekommendation här>>.

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktiviteter för äldre

 • Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Tävlingar

 • Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.
 • Arrangören av verksamheten ska ta hänsyn till råden ovan samt göra en riskbedömning.

Nya råd och rekommendationer från SGF gällande tävlingar

Lättnader för tävling från 1 juni

Uppdatering 21 maj: Onsdag 12 maj kom regeringen med det glädjande beskedet att ett antal restriktioner lättas från och med den 1 juni. Det innebär bland annat att idrottstävlingar då kan starta inom vissa ramar. Läs mer hos FHM samt hos Riksidrottsförbundet.

Med utgångspunkt i dessa besked har SGF uppdaterat råd och riktlinjer gällande tävlingsverksamhet i Golfsverige. Rekommendationerna är indelade i vad som gäller till och med 31 maj, därefter vad som gäller från och med 1 juni.

Rekommendationer från och med 1 juni

I enlighet med myndigheternas lättnader i de allmänna rekommendationerna kan tävlingsverksamhet i Golfsverige återupptas från och med 1 juni.

Klubb- och distriktstävlingar kan då åter arrangeras, och SGF:s verksamhet med förbundstävlingar och tävlingar ingående i SGF Golf Ranking kan starta (se status för årets förbundstävlingar).

Detta gäller barn, ungdomar och vuxna under förutsättning att inga nya råd och rekommendationer kommer från Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet eller regeringen som gör att tävlingsverksamheten inte kan starta fullt ut den 1 juni. 

Samtliga tävlingsarrangörer ska:

► säkerställa att tävlingarna genomförs inom ramen för de tillfälliga kompletterande tävlingsvillkoren för 2021 (se nedan).

► säkerställa att regionen där tävlingen spelas inte har skärpta råd och rekommendationer som förhindrar att tävlingen genomförs. Dessa råd kan komma sent och en tävling kan därför behöva ställas in med mycket kort varsel.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor från 1 juni

I ett avsnitt som kompletterar Spel- och tävlingshandboken finns övergripande bestämmelser för all idrottslig verksamhet under coronapandemin. Dessa gäller före annan bestämmelse i Spel- och tävlingshandboken.

Syftet med avsnitt 1.18 är att säkerställa att golfspel i Sverige ska kunna bedrivas i enlighet med rådande bestämmelser och riktlinjer för övrig verksamhet i Sverige och på ett sätt som aktivt minimerar risken för smittspridning. 

Ladda ner de tillfälliga tävlingsvillkoren

Viktiga uppdateringar i 2021 års version

I enlighet med aktuella riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har en hel del uppdateringar gjorts i årets upplaga av de tillfälliga tävlingsvillkoren, jämfört med 2020. Det är viktigt att samtliga tävlingsarrangörer tar del av och följer årets version.

Nedan är en sammanfattning av de största ändringarna. För mer detaljer, se dokumentet.

✓ Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

 De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

✓ Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

✓ Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

✓ Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.