Historik

Det hade talats till och från om en golfbana i Sjöbo i många år men först under 2002 fanns ett reellt projekt som underlag för ett beslut. Då hade den välkände banarkitekten Tommy Nordström från Simrishamn lokaliserat ett idealt markområde i Sjöbo. På kommunens iniativ bildades en interimsgrupp på ett 30-tal golfintresserade Sjöbo-bor. Denna grupp utsåg sedan en interimsstyrelse med Lars Fälth (tidigare ordförande i Romeleåsen under 12 år) som ordförande.

I maj 2002 hölls ett konstituerande möte och Sjöbo Golfklubb bildades formellt. Hanteringen av planer, budget, tillstånd och dylikt intensifierades i samarbete med Tommy Nordström och hela tiden med stöd från kommunen. I oktober 2002 valdes klubben in i Svenska Golfförbundet och den 3 december på ett medlemsmöte togs det efterlängtade beslutet att golfbanan i Björka, strax väster om centralorten, skulle börja byggas så snart som möjligt efter årsskiftet 2002/2003

Vid årsmötet i mars 2003 bestämdes att köra igång bygget av 18-hålsbanan, drivingrangen och övningsområdet samt senarelägga byggandet av korthålsbana, maskinhus och klubbhus. Som byggentreprenör antogs Sjöbo Anläggning & Trädgård. Budgeten för en byggstart grundades på en försäljning av 200 spelrätter till utgången av 2003. Efter vissa förseningar sattes spaden i marken i april 2003.

(Se artikel i Svensk Golf nr 8/03, sid 77-80)