Rangen stänger pga plockning och arbete på rangen.