Trivselgolf Torsdagar

Måndagar:
Jan-dec kl 13:00-13:50
Samling senast kl. 12.45 och då sedvanlig lottning. Tiden som är bokad för trivselgolfen är 13.00 – 13.50. Ingen anmälan i min golf utan anmälan sker vid ankomst till golfbanan.

Torsdagar:
Maj-sep kl 18:10-18:30 samling 18:00
Under tiden 1 maj – 31 augusti flyttas trivselgolfen till torsdagar. Anmälan sker då senast kl. 18.00 och första boll går ut kl. 18.10. 3 tider bokas t.o.m. kl 18.30. Ingen anmälan i min golf utan anmälan sker vid ankomst till golfbanan. 

Söndagar:
Jan-april kl 13:00-13:30
Söndagar fortsätter trivselgolfen under tiden 1 jan – 30 april med start kl. 13.00. 

Trivselgolfen utgår:
Under tiden 8 – 12 maj (vecka 19) är hela banan bokad av en stor elittävling och  därför utgår trivselgolfen helt denna vecka.

Trivselgolfen måndagar utgår även den 10 april och 1 maj (helgdagar).

Trivselgolfen söndagar utgår även den 9 april (helgdag).

Trivselgolf söndagen den 23 april ändrad till kl 14:30-14:50

Trivselgolfen torsdagar utgår även den 18 maj (helgdag).

Mer info om elittävlingen vecka 19 och trivselgolfens tider kommer framöver att finnas på Sjöbo golfklubbs hemsida.