Byggkommittée

Beskrivning av byggkommitténs uppdrag:

 

Att föreslå nya utbyggnader och förbättringar/renoveringar till gagn för verksamheten samt att se till att de av styrelsen beslutade byggprojekten genomförs på ett säkert sätt. 

Kommittéen består av.
Rickard Wollberg
Rolf Svensson
Per Liljenberg