Dam

Vi hälsar alla våra damer varmt välkomna till våra aktiviteter!

Starten av detta golfåret har varit fantastisk med hänsyn till väder och vår fantastiska bana. Det som inte är som vanligt är våra tävlingar och aktiviteter.

Vi håller er här så uppdaterade vi kan med vad som är på gång.

Glöm inte att köpa Eclectic kort i kansliet a 50kr och tävla på egen hand !  Du skriver dina ronder och lämnar in kortet i september - så finns chans på utlottning av priser.

Ronderna gäller från 1 maj - 31 augusti.

Gör du birdie -  lägg din fågel i huset i damernas omklädningsrum. Skriv namn, hål och datum -  så är du även här med i utlottning.

 

Damgolf 18 hål: Torsdagar klockan 10.00 - finns inlagt i GIT - anmälan Jämna veckor ska spelsättet vara poängbogey. Udda veckor slaggolf. 
Ingen damgolf: Helgdagar  
Damgolf 9 hål: Tisdagar  maj - aug Tisdagar klockan 18.30 OBS ny tid! Varannan vecka slaggolf - varannan vecka poängbogey Samling 18.15.

Trivselgolf finns arrangerat av medlemskommitten: Måndagar kl 13.00 samt NY - söndagar kl 14.00 9-hålsgolf - för dig som vill hålla igång med golfen men utan tävling.

 

Alla damer skall känna sig välkomna till vår fina golfbana. Vi är ca 200 damer och vi önskar att ni någon gång under säsongen kommer att anmäla er till någon aktivitet som vi anordnar. Vi vill också att alla ska känna glädje att spela med alla. 

 

 

 

 

Här är en sammanställning av det som vi pratade om på Trivselkvällen för damer den 1 oktober. 

En summering av vad vi gjort under 2019 inklusive statistik på damverksamheten i klubben.
Därefter följde en intensiv och givande diskussion i grupper som gav resultat - se bilder som heter Noteringar.
Slutligen har vi summerat vad vi kom fram till - och nu pågår det arbete med att planera och se vad vi kan genomföra av detta.

Laila och Carina