Senior

Alla herrar +55 och damer +50 är välkomna att spela seniorgolf upp till 36 i hcp.

2019 års Seniorgolf spelas på måndagar

April-okt kl 9:00-10:00

Nov-mars kl 9:30-10:30

Ingen seniorgolf på röda helgdagar.

På måndagar tar någon av ledarna hand om er. Du kan föranmäla dig via GIT/ klubbdatorn i foajén senast 30 min före start.

Kansliet lottar bollarna och scorekorten delas ut ca 15 min innan första bollen går ut.

Se gärna i bildgalleriet nedan!

 

OBS! Ändrad tid:

8/4  kl 8:30
23/4 (Tisdag) kl 9
5/8 kl 9 start från hål 10

Avslutning spelas på annan bana

Utbytestävlingar se Senioraktivitet 2019 i länk nedan

Scramble regler

Varje lag består av tre eller fyra tävlare. Samtliga tävlare slår var sin boll från tee. Därefter väljer laget från vilken bolls läge de vill fortsätta spela och markerar denna. Därefter placerar tävlarna i valfri ordning sina bollar inom 15 centimeter från detta läge, dock inte närmare hålet, och spelar sina slag.

Spelet fortsätter sedan på samma sätt tills bollen är i hål, dock att man i bunker återskapar läget t.ex. genom att kratta.

På green har nästföljande spelare som puttar från ”startplatsen” alltid möjligheten att förbättra lagets resultat även om någon i laget redan hålat ut med högre resultat eller ådragit sig plikt.

Tävlingen går över 18 hål. I en treboll skall varje spelare ha minst 5 och högst 8 valda utslag och i en fyrboll skall varje spelare ha minst 4 och högst 6 valda utslag.

Tävlingen är enbart lagtävling och bara lagets handikapp och antal slag (hål för hål och sammanlagt) behöver redovisas.

Handicap: Lagets handicap beräknas som 15% av sammanlagd exakt handicap vid tre spelare och 10% vid fyra. Därefter sker avrundning till en decimal och lagets spelhandicap avläses i tabell för herrar från gul tee.

Anmärkning: Samtliga spelar från sin ordinarie tee.

 

Senioravslutning 2018

Senioravslutningens prispall den 1/10 2018 såg ut följande.

Björn Sanzen vann Gustav Uhléns vandringspris

Kent Nilsson vann seniorgolfens avslutningtävling.

Grattis till er båda två och bra kämpat till er andra!