Arbete på banan framöver

Framöver kommer vi att påbörja ett långsiktigt arbete för att förbättra greenernas kvalité.

Framöver kommer vi att påbörja ett långsiktigt arbete för att förbättra greenernas kvalité. 
I första etappen ska träd tas ned bakom green 2, 5 och 8. Detta för att släppa in mer solljus och förbättra luftcirkulationen.

Vi kommer även att djuplufta och dressa greenerna. 
Ev kan just den greenen vi jobbar på, stängas av tillfälligt och hålet spelas mot provisorisk green. Arbetet sker löpande.

Kommentarer