Åskådare till Slaget om Skåne

Vill du följa våra spelare på banan den 7/7?

Hej

Vill du följa våra spelare på den stora juniortävlingen Slaget om Skåne som spelas hos oss den 7/7 så gäller detta:

Åskådare får följa den boll där en anhörig eller vän spelar.

Om man kontinuerligt följer en sådan boll måste detta ske på sådant sätt att varje misstanke om fusk, coachning eller otillåten hjälp åt spelaren är utesluten och att spelarna i bollen eller angränsande bollar inte hindras eller störs av närvaron.

Det är trevligt om så många föräldrar/tränare/ledare och andra skådare som möjligt följer spelet i SKGF Juniortävlingar. Ju fler som följer spelet på banan desto bättre inramning och stämning. Det finns inga avstånd som åskådare måste befinna sig från spelaren för att följa spelet.

I tävlingar där caddieförbud råder får tävlingsledaren ofta frågor om hur åskådare får/bör agera. Följande är bra att känna till:

Tillåtet:
 Att ge spelaren upplysningar om regler, avstånd eller om allmänt kända förhållanden såsom var hinder är belägna eller om hålet placering på green
 Att vid enstaka tillfällen agera med avsikt att påskynda spelet, t.ex. att kratta en bunker eller flytta en bag åt spelaren
 Att prata med en spelare sporadiskt utan att ge spelaren råd  Att ge en spelare regnställ, paraply, mat, dryck etc.
 Att hjälpa till att leta efter spelarens boll.

Inte tillåtet:
 Att dra eller bära spelarens vagn/bag eller hantera spelarens klubbor under spelet
 Att ge spelaren råd. Råd är varje anvisning eller förslag som kan påverka en spelare i hans/hennes spel, t.ex. val av klubba eller sätt att slå ett slag
 Att promenera i direkt anslutning till spelaren. Man Bör inte gå på fairway och absolut inte på green. Behöver man korsa en fairway går det bra men det bör helst ske efter det att spelaren passerat. Föräldrar och andra åskådare, som har för avsikt att följa särskilda spelare under flera hål, får gärna presentera sig för Tävlingsledare, TD och domare. Tävlingsledningen avgör vilka personer som får framföra golfbil på banan under pågående tävling.

Kommentarer

Fler artiklar