Ombyggnad hål 4

Hål 4 spelas mot provisorisk green pga ombyggnad av greenområdet. Tee 44/48 på hål 1 och 12 spelas från provisoriska tees.

Banstatus 25 oktober

Kombinationen mycket regn och lägre temperaturer har gjort att många green och tee-områden är mjuka och leriga.

Försök undvika att gå och köra i fuktiga områden.

Ombyggnad greenområde hål 4

Vi bygger om 4:ans green och greenområde. En renovering som innebär att en greenbunker försvinner samtidigt som greenytan utökas.

Hålet spelas mot provisorisk green tills vi kan öppna hålet igen till våren. Samma par och index gäller och ronden är fortfarande Hcp-grundande.

Ombyggnad tees

Tee 48/44 på hål 1 och 12 har jämnats av och får nytt gräs. Utslag sker från matta tills vidare. 

Ombyggnad Hål 4

Den 21 oktober i regnvädret 💦 - tas de första stegen i den ombyggnad/justering som vi gör på hål 4. Bunkern vid green på höger sida tas bort och ersätts med greenyta. Hela greenområdet kommer att få en mer njurliknande form och med lite mer lutning till framkant. Spel kan när detta är klart ske med inrullning på högersidan. Tillsvidare är det provisorisk green på hålet - fortsatt par 4.

 

Kommentarer