SGF besökte Sjöbo GK för en filminspelning

SGF och "Kraftfull Kommunikation".

SGF och "Kraftfull Kommunikation" besökte Sjöbo GK för att göra en film om hur vi på klubben jobbade och jobbar med "Vision 50/50" - SGF's klubbutvecklingsprogram.

Denis Andersson, fd ordförande och initiativtagare till programmet, och Carina Jönsson, som är drivande i Vision 50/50, intevjuades och filmades.

Se länk här 

Kommentarer