Styrelse

Styrelsen består av ordförande, sex styrelseledamöter och tre suppleanter. Ordförande väljs på ett år. Styrelseledamöterna väljs på två år. Vid varje årsmöte väljs tre styrelseledamöter. Suppleanterna väljs på ett år.

Styrelsen 2018

Längst upp från vänster: Kenneth Andersson, Rickard Wollberg, Monica Håkansson, Denis Andersson, Monica Nylén, Marie Christiansen

Längst ner från vänster Christer Hjälm, Andreas Andersson, Arne Sjöbeck

Saknas på bild Margareta (Fia) Olsson

Denis Andersson

Ordförande

Jag bor i Östraby med min fru. Våra barn är nyss utflugna så mycket egentid finns för tillfället. Förutom golfen är cykel och gym ett härligt sätt att hålla sig i form. Musik och fotografering blir då för den andliga delen av mitt välbefinnande. Att resa och uppleva nya kulturer och seder är ett måste för mig och min fru.

Marie Christiansen

Kassör

Monica Nylén

Sekreterare

Christer Hjälm

Suppleant

Andreas Andersson

Ordförande juniorkommittén

Arne Sjöbeck

Ordförande marknadskommittén

Margareta Olsson

Ordförande Medlemskommittén

Monica Håkansson

Styrelseledamot

Rickard Wollberg

Suppleant

Kenneth Andersson

Suppleant

Göran Hallberg

Revisor

Kenth Malmborg

Revisor

Lena Johansson

Revisorsuppleant

Per Bjurnemark

Revisor suppleant

Camilla Jungbeck

Valberedning

Karl-Erik Olsson

Valberedning