Styrelsen på Sjöbo GK

Styrelsen på Sjöbo GK består av ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter. Ordförande väljs på 1 år, 3 ledamöter väljs växelvis på 2 år och suppleanterna väljs på 1 år. På Sjöbo GK har vi delat årsmöte med ett möte på hösten och ett möte på våren. Höstmötet äger vanligtvis rum i december månad och vårmötet äger rum före mars månads utgång. På höstmötet beslutas om budget och avgifter för kommande år Fr.o.m. 2020 äger även val till styrelsen rum på höstmötet. På vårmötet presenteras årsredovisning och resultat för föregående år och beslut tas om godkännande av dessa handlingar.

Styrelsens konstitution 2020

Ordförande Margareta "Fia" Olsson ebba@sjobo.nu 0761-052388
Vice ordförande Rickard Wollberg    
Sekreterare Monica Nylén    
Kassör Marie Christiansen marie.christiansen@ludvig.se 0416-19078
Ledamot Per Liljenberg    
Ledamot  Arne Sjöbeck arne.sjobeck@sjobogk.com 0705-510805
Ledamot Christer Hjälm    
Suppleant Rolf Svensson    
Suppleant Emilia Collowin    
Suppleant Peter Nilsson    
       
Revisor Per Bjurnemark    
Revisor Denis Andersson    
       
Valberedningen Karl-Erik Olsson    
Valberedningen Kristin Svensson    

 

Har du frågor till styrelsen går det bra att kontakta styrelsen direkt, skicka ett mail till kansliet (info@sjobogk.com) eller till klubbchefen (lena.torstensson@sjobogk.com) för vidarebefordran till styrelsen.