Styrelsen på Sjöbo GK

Styrelsen på bilden överst från vänster Rolf Hansson (nyvald höstmötet 2022), Marie Christiansen, Rolf Svensson, Emilia Collowin, Per Liljenberg, Monica Nylén och Rickard Wollberg. Främre raden från vänster Carina Jönsson, Christer Hjälm och Margareta (Fia) Olsson.

 

Styrelsens konstitution

Ordförande Margareta "Fia" Olsson ebba@sjobo.nu 0761-052388
Vice ordförande Christer Hjälm    
Sekreterare Monica Nylén    
Kassör Marie Christiansen    
Ledamot Rickard Wollberg    
Ledamot Per Liljenberg    
Ledamot Emilia Collowin    
Suppleant Rolf Svensson    
Suppleant Carina Jönsson    
Suppleant Rolf Hansson    
       
Revisor Per Bjurnemark    
Revisor Denis Andersson    
       
Valberedningen Kristin Svensson    
Valberedningen Tommy Persson    

Har du frågor till styrelsen går det bra att kontakta styrelsen direkt, skicka ett mail till kansliet (info@sjobogk.com) eller till klubbchefen (lena.torstensson@sjobogk.com) för vidarebefordran till styrelsen.

Delat årsmöte

Styrelsen på Sjöbo GK består av ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande väljs på 1 år, 3 ledamöter väljs växelvis på 2 år och suppleanterna väljs på 1 år.

På Sjöbo GK har vi delat årsmöte med ett möte på hösten och ett möte på våren.

Höstmötet äger vanligtvis rum i december månad och vårmötet äger rum före mars månads utgång. Enligt stadgarna ska höstmötet äga rum senast i december och vårmötet äga rum senast i april månad

På höstmötet beslutas om budget, avgifter för kommande år och även val till styrelsen rum på höstmötet.

På vårmötet presenteras årsredovisning och resultat för föregående år och beslut tas om godkännande av dessa handlingar och om ansvarsfrihet kan ges till styrelsen.