Styrelsen på Sjöbo GK

Styrelsen på Sjöbo GK består av ordförande, 6 ledamöter och 3 suppleanter. Ordförande väljs på 1 år, 3 ledamöter väljs växelvis på 2 år och suppleanterna väljs på 1 år. På Sjöbo GK har vi delat årsmöte med ett möte på hösten och ett möte på våren. Höstmötet äger vanligtvis rum i december månad och vårmötet äger rum före mars månads utgång. På höstmötet beslutas om budget, avgifter för kommande år och även val till styrelsen rum på höstmötet. På vårmötet presenteras årsredovisning och resultat för föregående år och beslut tas om godkännande av dessa handlingar.

Styrelsens konstitution 2021

Ordförande Margareta "Fia" Olsson ebba@sjobo.nu 0761-052388
Vice ordförande Christer Hjälm    
Sekreterare Monica Nylén    
Kassör Marie Christiansen marie.christiansen@ludvig.se 0416-19078
Ledamot Rickard Wollberg    
Ledamot Arne Sjöbeck arne.sjobeck@sjobogk.com 0705-510805
Ledamot Per Liljenberg    
Suppleant Rolf Svensson    
Suppleant Emilia Collowin    
Suppleant Carina Jönsson    
       
Revisor Per Bjurnemark    
Revisor Denis Andersson    
       
Valberedningen Kristin Svensson    
Valberedningen Tommy Persson    

 

Har du frågor till styrelsen går det bra att kontakta styrelsen direkt, skicka ett mail till kansliet (info@sjobogk.com) eller till klubbchefen (lena.torstensson@sjobogk.com) för vidarebefordran till styrelsen.