Stadgar Sjöbo Golfklubb

Här kan du läsa klubbens stadgar som i grunden är de stadgar som Svenska Golfförbundet rekommenderar. Dessa är anpassade så att de passar oss på Sjöbo GK. Längst ner på sidan hittar du stadgarna i ett utskriftsvänligt format.

Stadgar Sjöbo GK 2023

På uppmaning från SGF antogs nya omarbetade stadgar vid årsmötet den 28 mars 2023.

Dessa stadgar är mer anpassade till hur en svensk golfklubb är uppbyggd ofta som ett driftsbolag och en ideell förening.

Stadgarna finns att läsa i en utskriftsvänlig fil härunder.