Vision 50/50

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete där fokus på inkludering att golf är till för alla som vill spela golf. Vision 50/50 handlar om klubbens utveckling - hur ska vi agera som klubb för att attrahera, behålla och utveckla våra medlemmar ? Hur bemöter vi varandra ? Vem lyssnar man på? Finns det härskartekniker i styrelserummet? Hur uppför man sig i klubbhuset, på golfbanan, i shoppen, i restaurangen osv. Vad finns det för normer och traditioner som gör att golfen inte attraherar kvinnor i samma utsträckning som män? Många frågor - och många svar - och därför har detta arbete en prioritet över flera år.

Värdegrund

 

 

Alla skall känna sig välkomna och behandlas med respekt. Alla har rätt att bli sedda och få ett trevligt bemötande. Vi skall främja utveckling, kreativitet och nytänkande.

Verksamhetsidé

 

 

Att bedriva en familjär golfklubb som vänder sig till alla med golfintresse. Vi erbjuder en unik bana i skogsmiljö och har fantastiska träningsmöjligheter året runt. Vi vill skapa en mötesplats där banan skall hålla hög kvalité och alla skall få en positiv upplevelse.

Jämställd golf - det är vad Vision 50/50    handlar om.


Vi är också stolta och glada för en fin artikel i den lokala gratistidningen Mer från Skånskan. se länk här:

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 påbörjades i maj 2018
och är en utbildning och ett verktyg som vänder sig till golfklubbar och golfdistriktsförbund.
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:
Carina Jönsson

 

HUR SKA SJÖBO GK VARA FÖR ATT VARA JÄMSTÄLLD?
Det ska vara en klubb där alla känner sig välkomna och bekväma, har samma möjlighet att utvecklas och där medlemmar och personal känner tillhörighet.

VAD ÄR BUDSKAPET I VISION 50/50?
Att behandla män/killar och kvinnor/tjejer utifrån de individer de är genom att bryta de stereotypa föreställningar vi alla har med oss om hur män/killar och kvinnor/tjejer är.

VAD HAR HEKTOMETERTEES MED JÄMSTÄLLDHET ATT GÖRA?
Historiskt har tees varit könsuppdelade, medan hektometertees är könsneutrala. Du hänvisas inte till viss tee beroende av kön, utan väljer själv om du vill spela kort, mellan eller lång bana. Ett sätt att bryta ett invant mönster inom golfen. Det ger dig en ökad spelupplevelse. Oavsett vem vi är så är spelform och slaglängd olika. Nu har vi dessutom 6 olika platser att välja slå ditt utslag från. 

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.
Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Detta arbete leder till att det sker en utveckling inom golfen - en utveckling som följer tiden och omvärldens krav bra - och det är både hållbart och lönsamt att investera i tid för aktiviteter som gäller för fler. 

VEM ANSVARAR FÖR ATT SJÖBO GK UTVECKLAS TILL EN JÄMSTÄLLD KLUBB ?
Det är styrelsen, men vi lyckas inte utan medverkan från medlemmar och personal. Genom att vi alla bidrar med gott bemötande av alla  - nya som gamla medlemmar och gäster. När vi har aktiviteter, medlemskap, spel och anläggning som attraherar alla som vill spela golf - då har vi kommit långt i vårt arbete.

 

Vi tror att Sjöbo GK blir en bättre klubb och arbetsplats för både män och kvinnor, killar och tjejer, om den ses som intressant och attraktiv för båda könen. Vi vill utveckla klubben enligt vår verksamhetsidé - att vara en familjär klubb för alla som vill spela golf.

Under 2020 genomfördes en undersökning - kulturenkäten - där alla medlemmar inbjuds att besvara frågor som har med miljön, värdegrunder, ledarstil, klubbens sätt att fungera, bemötande och kommunikation som några exempel. Vid detta tillfälle svarade 302 medlemmar (vilket var 38% av totala antalet) - och resultat blev en nöjdhetsgrad på 76. Detta var en ökning från senaste mätningen 2018 med +3. Det var också det högsta resultatet i Sverige bland klubbar som gör denna mätningen. ( av 22st). 

Vi är stolta över detta resultatet då det visar att vi utvecklas i takt med tiden och att vi fortsatt kan fokusera på att göra aktiviteter och ta beslut som ger ännu mer glädje och trivsel för medlemmar, gäster och personal.

/Carina Jönsson

Klubbutveckling