Vision 50/50

Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete Vi på Sjöbo GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb.

Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 påbörjades i maj 2018
och är en utbildning och ett verktyg som vänder sig till golfklubbar och golfdistriktsförbund.
Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället.

Mål fram till 2020:
• 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
• 10 000 fler kvinnor som medlemmar
• Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser
• En mätbar förändring i kvinnors syn på golf

Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:
Monica Nylén
Sekreterare i klubbens styrelse
Moderator och förändringsledare för klubbens Vision 50/50

 

Jämställd golf - det är vad Vision 50/50    handlar om.


Arbetsgruppen med representanter från styrelse, kansli, bana, shop, restaurang och medlemmar - hade igår onsdag ett av sina möten.

Vi är också stolta och glada för en fin artikel i den lokala gratistidningen Mer från Skånskan. se länk här:

 

 

Som ni säkert har hört så ingår vi i#klubbutvecklingsprogrammet vision 50/50. 
Sjöbo GK satsar på jämställdheten och här är några av deltagare på plats inför mötet i det gröna. 
Vi lyfter blickarna och kan nästan känna framtiden i våra händer.

 

 

På utflykt - för utbyte mellan klubbar som arbetar med Vision 50/50.
Ett långsiktigt arbete med att göra golfen tillgänglig, rolig, inspirerande och möjlig för fler.
Bokskogen, Österlen och Sjöbo golfklubbar träffades därför tillsammans för att skapa gemensamma idiér.

Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!
Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben.
Programmet har cirka 30 platser årligen och vi på Sjöbo GK anmälde oss till omgången 2018–2019.

Förutom Sjöbo GK deltar, Ljunghusens GK och Kävlinge GK, från Skåne. Klubbens Vision 50/50- grupp består av ett antal personer som representerar olika delar av klubben, såsom medlemmar, styrelse, klubbchef, personal, tränare och kommittéledamöter. Vi skaffar oss ny kunskap, spanar på vår verksamhet, gör nulägesanalyser och så småningom sätter samman en handlingsplan för det fortsatta arbetet på klubben. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktionskurs för nya
golfare som ingår i Vision 50/50-programmet. Läs mer på golf.se.

Vad är Vision 50/50?
Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.
Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet kvalitetssäkras genom forskningsstöd och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna.

Skåne Idrotten skrev några ord om vår första träff med dom andra klubbarna:

I den härliga försommarkvällen samlades den 23 maj tre av svenska golfförbundet utvalda golfklubbar på Ljunghusens Golfklubb.
Mötet var startskottet för en process och ett förändringsarbete i syfte att få fler kvinnor att börja med sporten.

Sjöbo Gk var en av dessa tre klubbar som ansökt och blivit antagna att genomgå denna jämställdighetsutbildning.

Nu börjar föreningen en resa och en spaning in i klubben och på de olika arenerna som finns där.
Hur talar män och kvinnor till varandra? Vem lyssnar man på? Finns det härskartekniker i styrelserummet?
Hur uppför man sig i klubbhuset, på golfbanan, i shoppen, i restaurangen osv.
Vad finns det för normer och traditioner som gör att golfen inte kan attrahera kvinnor i samma utsträckning som män?

 

Utbildningen är utvecklad av SGF i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker, och är den första i sitt slag i Idrottssverige.
läs mer på https://golf.se/klubb-och-anlaggning/vision-50-50/Skåneidrotten arbetar med dessa frågor i alla idrottsföreningar, inte bara inom golfen.

Sjöbo Golfklubb
Skåneidrotten - Ystadskontoret