Tävlingsbestämmelser

Här nedan finner du tävlingsbestämmelserna för Sjöbo GK.

Tävlingsbestämmelser för Sjöbo GK

 

Tävlingar på Sjöbo Golfklubb spelas enligt ”Regler för golfspel”, lokala regler på klubben och enligt ”Spel- och tävlingshandboken” kapitel 1-3. Undantag kan förekomma och måste vara sanktionerade av tävlingskommittén.

Anmälan till tävling

Tävlingsanmälan görs via Min Golf och anmälningstid och tävlingsinformation finns beskrivet på respektive tävling. Starttid anslås på Min Golf.

 • Anmälan till helgtävling senast torsdag kl 18.
 • Startlista publiceras fredag kl 12.

Startavgift

 • Singeltävling 100 kr
 • Par-/lagtävling 100 kr/spelare
 • Junior 50 kr per spelare både vid singel- och par/lagtävling

Startavgiften skall erläggas före spel om inget annat anges. Vid avanmälan efter lottning utan giltig anledning debiteras gällande startavgift.

Undantag kan förekomma.

Tävlingsgreenfee

 • 18 hål: 300:-, junior 100:-
 • 9 hål:  150:-, junior 50:-

Klassindelning

En tävling kan ha flera olika klasser. I samband med lottning sker klassindelning där strävan är att få jämnstora klasser. A-klassen spelar företrädesvis slaggolf.

Enskilda tävlingar kan ha andra bestämmelser.

Val av tee

 • I normalfallet spelar damer från tee 48 och herrar från tee 56.
 • Flickor 12 år och yngre kan välja tee 44.
 • Pojkar 12 år och yngre kan välja tee 48.
 • Damer 70 år eller äldre kan välja tee 44.
 • Herrar 70 år eller äldre kan välja tee 52.
 • Herrar 75 år eller äldre kan även välja tee 48.

Vid val av annan tee än normal skall detta meddelas vid anmälan samt framgå tydligt på inlämnat scorekort.

Scorekort

Tills en digital lösning finns på plats för signering skall spelare och markör signera scorekortet efter avslutad rond.

Särskiljning

Särskiljning sker i första hand enligt spelhandicap-metoden och sedan matematiska metoden. Är det fortfarande lika sker lottning. I slagspel utan hcp sker särskiljning om första plats genom särspel.

 

Prisbord

Värdet av prisbordet till icke sponsrade tävlingar skall uppgå till 70% av startavgifterna fördelat på var 7 deltagare.

Bruttopris bör finnas i varje tävling där så är möjligt.

Vid sponsrade tävlingar går samtliga startavgifter till klubben.

Undantag kan förekomma.

Prisutdelning

Efter varje klass.

Pris ska hämtas personligen eller via ombud vid prisutdelning.

Priser som inte avhämtas av spelaren eller dess ombud vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Vandringspris

För klubbens vandringspriser finns särsilda statuter. Dessa finns tillgängliga på klubben.

 

Beslutade av Sjöbo GK:s styrelse 2022-04-12