Tävlingsbestämmelser

Här nedan finner du tävlingsbestämmelserna för Sjöbo GK. Längst ner på sidan hittar du SGF'S Regelkort för året. Du finner också tävlingsprogrammet i ett utskriftsvänligt format.

Det ska vara både roligt och spännande att tävla!

Tävlingsbestämmelser
Samtliga tävlingar på Sjöbo Golfklubb spelas enligt regler för Golfspel. Deltagarna är skyldiga att känna till dessa. Tillfälliga regler och särskilda tävlingsbestämmelser anslås i klubbhuset.

Tävlingarna arrangeras i möjligaste mån efter Spel- och Tävlingshandboken utgiven av Svenska Golfförbundet.

Samtliga tävlingar som arrangeras på klubben skall sanktioneras av styrelsen eller dess ombud.
Tävlande anmodas att alltid uppdatera sin hcp före start i tävling.

SGF har flera instruktioner med uppdaterade tävlingsvillkor som du bör känna till inför tävling.

Du finner dokumenten längst ner på denna sida.

Anmälan till tävling
Förutsättningar för varje tävling anslås i god tid före tävling. Anmälan till lottad tävling skall göras via www.golf.se med inloggning på Min Golf/ Mina Tävlingar. Anmälan kan göras minst fyra veckor före tävling. Behöver du hjälp kan du kontakta receptionen via telefon 046-63109.

Anmälningstiden utgår torsdag kl 18 före veckoslutstävling. Se anslag för övriga tävlingar.

Avanmälan som ej sker före lottning är bindande för erläggande av startavgift.
Startlista anslås i klubbhuset senast kl 12 fredagen före veckoslutstävling. Den finns också tillgänglig på Min Golf via  www.golf.se.

Startavgift
Singeltävling     100 kr
Partävling         200 kr
Lagtävling        100 kr/spelare

Tävlingsgreenfee: 300 kr.

Anmälningsavgift: Anmälningsavgiften utgörs av startavgift plus särskild avgift för extra arrangemangskostnader (förtäring etc.). Tillkommer gör ev greenfee.

Klassindelning
A+4,0 – 12,0
B 12,1 – 20,0
C 20,1 – 36,0

Tävlingsledaren äger rätt att ändra klassindelningen om färre än sex deltagare är anmälda i någon klass.

Tee
Om inget annat anges spelas klubbens tävlingar från tee 48 för damer och från tee 56 för herrar.

Möjlighet att välja annan tee:

  • Knattar (t.o.m. 12 år) - tee 48 för pojkar och tee 44 för flickor
  • Damer 70 år och äldre - tee 44
  • Herrar 70-74 år - tee 52
  • Herrar 75 år och äldre - tee 48

Prisbord
Värdet av prisbordet vid icke sponsrade tävlingar skall uppgå till 70% av startavgifterna och fördelat enligt principen ett pris per sju deltagare. 

Prisutdelning
Prisutdelning förrättas klassvis om ej annat meddelas. Pris som inte avhämtas personligen vid prisutdelningen tillfaller nästa tävlande i resultatlistan. Vid lagtävling skall minst en representant för laget närvara. Priser som inte hämtas ut inom 1 mån efter tävlingen tillfaller klubben.

Vandringspris
För klubbens vandringspriser finns särsilda statuter. Dessa finns tillgängliga på klubben.