Banstatus

Banstatus 2023-09-28

Ordinarie greener öppna för spel.

Extra stort tack till dig som lagar nerslagsmärken på green och använder sandpåsarna till uppslagsmärken på övriga banan :)

Välkomna!

Mvh Banpersonalen