Banstatus

Banstatus 2023-01-29

Provisoriska greener öppna för spel till säsongsstart 2023.

Lägesförbättring på den finklippta delen av banan med en klubblängd.

Välkomna!

Mvh Banpersonalen