Banstatus

Banstatus 2022-05-13

Banan öppen för spel på ordinarie greener.

Vid frost gäller spelförbud tills frosten släppt.

Välkomna!

Mvh Banpersonalen