Lokala Regler

Nedan följer en uppdaterad version av våra lokala regler. En utskriftsvänlig version hittar du längst ner.

LOKALA REGLER 2024 SJÖBO GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna i entrén och på anslagstavlorna vid tee 1 och 10 och på hemsidan (www.sjobogk.com).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Onormalt banförhållanden

  1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  2. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåtenenligt regel 16.1.

 b) Oflyttbara tillverkade föremål

  1. Bollskydd framför trädstammar på hål 8 och hål 18.
  2. Vildsvinsstängsel.

 c) Oflyttbart tillverkat föremål med droppruta

Belagd väg mellan greenområde och klubbhus på hål 18 är ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF).

Om en spelares boll passerar och stannar bortom gräsgränsen bakom greenområdet på hål 18 är bollen i ett oflyttbart tillverkat föremål (OTF) som tillika är en spelförbudszon.  

Spelaren har då följande två val:

  • Utan plikt droppa i droppzonen snett vänster om green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
  • Med ett slags plikt ta lättnad med slag och distans.

2. Begränsningar i att använda speciell utrustning

Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 3. Scorekortsansvar

Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond. 8L-1

Beslutade av Sjöbo GK:s styrelse 2024-05-14