Kommittéer

 

Kommittéernas sammansättning samt verksamhetsplaner och andra dokument visas under respektive underrubrik.

Den som deltar i kommittéarbetet får lära sig mycket om hur en golfklubb fungerar. Man träffar många nya människor och man kan dessutom påverka i vilken riktning klubben rör sig!
Vi behöver alltid fler aktiva inom kommittéerna. Anmäl dig gärna om du kan tänka dig att vara med! Det går även bra att säga till i receptionen.