Kommittéer

Kommittéernas sammansättning samt verksamhetsplaner och andra dokument visas under respektive kommitté.

Den som deltar i kommittéarbetet får lära sig mycket om hur en golfklubb fungerar.

Man träffar många nya människor och man är med och kan i viss mån påverka i vilken riktning klubben rör sig!
Vi behöver alltid fler aktiva inom kommittéerna. Anmäl dig gärna om du kan tänka dig att vara med!

Kontakta gärna receptionen.