Styrelsen

Styrelsen 2024

Styrelsens består av ordförande, 6 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Från vänster översta raden:
Håkan Svensson, Rolf Hansson, Emilia Collowin, Per Liljenberg, Gisela Bengtsson och Monica Nylén (sekreterare).
Nedre raden:
Ulf Bergh, Carina Jönsson (kassör), Roger Hallqvist (ordförande) och Christer Hjälm (vice ordförande).